Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

29 september 2022

tijd met Jezus - luisteren in de stilte van de Jezusruimte Tijd met Jezus
 • Uitgekozen
  In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. (Efeziërs 1:4)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik heb jou uitgekozen al voordat de wereld er was. Ik heb je toen al gezien, nog voordat je geboren was. Ik heb je eeuwig lief. Het is mijn verlangen dat je heilig en zuiver zult zijn, dat je leert leven in mijn koninkrijk, het land van liefde. Daarvoor geef Ik je mijn Geest. Ontvang mijn Geest!

  [BID:]
  Heer Jezus, dank U dat U mij vol liefde uitgekozen hebt.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >
joomla slicebox 3d image slider

Vul het e-mailadres in dat bij uw account hoort. Er zal een verificatiecode naar uw e-mailadres worden verzonden. Wanneer u de verificatiecode heeft ontvangen kunt u een nieuw wachtwoord kiezen voor uw account.