Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

29 september 2022

tijd met Jezus - luisteren in de stilte van de Jezusruimte Tijd met Jezus
 • Uitgekozen
  In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. (Efeziërs 1:4)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik heb jou uitgekozen al voordat de wereld er was. Ik heb je toen al gezien, nog voordat je geboren was. Ik heb je eeuwig lief. Het is mijn verlangen dat je heilig en zuiver zult zijn, dat je leert leven in mijn koninkrijk, het land van liefde. Daarvoor geef Ik je mijn Geest. Ontvang mijn Geest!

  [BID:]
  Heer Jezus, dank U dat U mij vol liefde uitgekozen hebt.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >
joomla slicebox 3d image slider

Welkom op de website van de gereformeerde kerk te Emmeloord.

Via deze website willen we ons als gemeente graag presenteren, maar ook informatie geven over activiteiten binnen de kerk aan gemeenteleden en belangstellenden.
We nodigen u uit om rond te kijken op deze website.

 

N.B. Gemeenteleden kunnen zich laten registreren om toegang te krijgen tot extra informatie.
Wanneer u zich registreert wordt er een berichtje naar uw e-mailaccount gestuurd met een link waarop u moet klikken.
Hierna moet de webmaster uw account nog goedkeuren waarna u nog een mailtje onvangt waarin staat dat u bént geregistreerd.