Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

18 april 2024

tijd met Jezus - luisteren in de stilte van de Jezusruimte Tijd met Jezus
 • Deze geboden
  Wie dus ook maar het minste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de minste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. (Matteüs 5:19)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik ben gekomen om een leven vol gehoorzaamheid aan de geboden te laten zien. Ik heb geen geboden afgeschaft, maar juist de diepte ervan laten zien door te wijzen op de nederigheid en zachtmoedigheid, de barmhartigheid en zuiverheid die het hart van de geboden vormen. Schaf niets daarvan af, maar leef het uit. Zo wordt het koninkrijk van de hemel zichtbaar.

  [BID:]
  Jezus, laat me leven in uw koninkrijk.

  [WEES STIL:]
  Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >
joomla slicebox 3d image slider

Welkom op de website van de gereformeerde kerk te Emmeloord.

Via deze website willen we ons als gemeente graag presenteren, maar ook informatie geven over activiteiten binnen de kerk aan gemeenteleden en belangstellenden.
We nodigen u uit om rond te kijken op deze website.

 

N.B. Gemeenteleden kunnen zich laten registreren om toegang te krijgen tot extra informatie.
Wanneer u zich registreert wordt er een berichtje naar uw e-mailaccount gestuurd met een link waarop u moet klikken.
Hierna moet de webmaster uw account nog goedkeuren waarna u nog een mailtje onvangt waarin staat dat u bént geregistreerd.