Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

24 februari 2021

tijd met Jezus - luisteren in de stilte van de Jezusruimte Tijd met Jezus
 • Gods nabijheid
  Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. (Romeinen 3:23-24)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Jezus Christus is gekomen om te sterven voor onze zonde. Maar wat is nu het diepste wezen van de zonde? Dat we los van God proberen te leven en dat we zodoende zijn nabijheid ontberen. Zonde is: Gods tegenwoordigheid missen. Zonde is: God niet eren om zijn heerlijke aanwezigheid. Zonde is: vreugdeloos leven omdat je weigert in het licht van zijn heerlijkheid je weg te gaan. Jezus kwam om dat allemaal weer mogelijk te maken. Want dit is genade: God kennen als de gunnende en gevende God, als degene die je liefdevol aanneemt en omarmt.

  [BID:]
  Heer God, laat me weer leven in uw nabijheid.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >
joomla slicebox 3d image slider

Welkom op de website van de gereformeerde kerk te Emmeloord.

Via deze website willen we ons als gemeente graag presenteren, maar ook informatie geven over activiteiten binnen de kerk aan gemeenteleden en belangstellenden.
We nodigen u uit om rond te kijken op deze website.

 

N.B. Gemeenteleden kunnen zich laten registreren om toegang te krijgen tot extra informatie.
Wanneer u zich registreert wordt er een berichtje naar uw e-mailaccount gestuurd met een link waarop u moet klikken.
Hierna moet de webmaster uw account nog goedkeuren waarna u nog een mailtje onvangt waarin staat dat u bént geregistreerd.