Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

06 maart 2021

tijd met Jezus - luisteren in de stilte van de Jezusruimte Tijd met Jezus
 • Geopende graven
  Dit zegt God, de HEER: Mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Isra?l terugbrengen. (Ezechi?l 37:12)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Op weg naar Pasen zijn betekent ook: de moed hebben om over graven heen te kijken. We ervaren een graf vaak als een eindpunt: de punt achter het leven van een mens. Maar in Jezus, in de levende God die bevrijdend dichtbij komt, leren we om graven te zien als komma?s: het gaat nog verder. Van donker wordt het licht. Wat gesloten is gaat open. We zijn op weg naar het Beloofde Land. Een land zonder graven, een land zonder leed, een land zonder lijden. Het is het land van Jezus. De Gekruisigde Opgestane is er eeuwig Heer.

  [BID:]
  Heer Jezus, ik ben op weg naar uw land, het land van licht en leven.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >
joomla slicebox 3d image slider

Welkom op de website van de gereformeerde kerk te Emmeloord.

Via deze website willen we ons als gemeente graag presenteren, maar ook informatie geven over activiteiten binnen de kerk aan gemeenteleden en belangstellenden.
We nodigen u uit om rond te kijken op deze website.

 

N.B. Gemeenteleden kunnen zich laten registreren om toegang te krijgen tot extra informatie.
Wanneer u zich registreert wordt er een berichtje naar uw e-mailaccount gestuurd met een link waarop u moet klikken.
Hierna moet de webmaster uw account nog goedkeuren waarna u nog een mailtje onvangt waarin staat dat u bént geregistreerd.