Gereformeerde Kerk

Emmeloord

 

Zondag 28 mei 9:00 en 11:00 uur 
Ds. A.A.M. Wilschut, Zwartsluis  

 

 

 Thema: Waar geloof ik eigenlijk voor.

 
ER KOMEN 
Gezongen votum, Groet, Amen
Zingen  Psalm 42 : 1, 2 en 3
Zingen  NLB 130c
Gebed
ER ZIJN  
Lezen  Job 1
Zingen  Psalm 142 : 2, 3 en 4
Kindermoment
Verkondiging  
Zingen  Gezang 113 : 1, 2, 3 en 4
WEER GAAN  
Gebed
Collecte  1. T.U. Kampen
 2. Praktijkcentrum
Zingen   Opwekking 687 'Heer wijs mij u weg
De wet als heenzending
Zegen
 
   
Liturgie uitgewerkt   pdf
 

 

 

 

 

Zondag 28 mei 16:30 uur

Ds. P.F. de Boer, Ermelo

  

 Thema: God zij dank en alle eer aan Christus onze Heer!

   
   
Gezongen votum, Groet, Amen
Zingen  Psalm 122 : 1
Gebed  
Lezen

 Efeziërs 1

Zingen  Opwekking 687 'Heer wijs mij uw weg'
Tekst  Efeziërs 1 : 17-19
Verkondiging
Zingen  LB 912 : 1-6
Geloofsbelijdenis
Zingen  LB 838 : 4
Gebed  
Collecte  1. T.U. Kampen
 2. Praktijkcentrum
Zingen   LB 838 : 1, 2
Zegen
   
   
Liturgie uitgewerkt  pdf