Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

03 juni 2020

tijd met Jezus - luisteren in de stilte van de Jezusruimte
 • De Geest en de vrijheid
  Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. (2 Korinti?rs 3:17)


  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik heb je mijn Geest gegeven. En zo heb Ik mijzelf aan jou uitgedeeld. Waar Ik ben daar waait mijn Geest en daar is vrijheid. Ik heb je groepen om in vrijheid te leven. Leef zonder angst. Je hoeft niet bang te zijn voor wat er ook maar kan zijn of gebeuren in je leven. Ik ben met je. Mijn Geest woont in je. Dat maakt vrij!

  [BID:]
  Heer Jezus, leer mij om in vrijheid te leven.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Zondag 31 mei 9:30 uur

Ds. A.J. Haak, Emmeloord 

 

 Thema : Pinksteren: het feest van de uitstorting van de Heilige Geest

 
 
 
 
 

Gezongen Votum, Groet, Amen
Zingen  GK06 Gezang 105 : 1, 2 en 3
Bergrede
Zingen  GK06 Gezang 157 : 1, 2, 3 en 4 
Gebed
Lezen   Handelingen 2 : 1-17a, 41-43
Verkondiging
Zingen  Opwekking 623 'Laat het huis gevuld zijn'
Gebed  
Collecte  1e. Jeugdwerk
 2e. Zending
   3e. Stichting PECA, voor noodhulp aan Pakistan, 
         Actie: #Nietalleen, voor hulp in Nederland via de EO
Zingen  Opwekking 642 'De Rivier'
Zegen
 

 

  

 

 

 

Zondag 31 mei 16.30 uur

Leesdienst H.J. Simmelink

 

 

 

 
 Thema : God in ons
 
   
Gezongen Votum, Groet, Amen
Zingen  NLB 687
Gebed
Lezen  Handelingen 2 : 1-13, 25-28
Zingen  DNP 16
Tekst  Handelingen 2 : 3-4
Verkondiging
Zingen  GK06 102a : 1-3
Geloofsbelijdenis
Zingen  GK06 102a : 4-5
Gebed  
Collecte  1e. Jeugdwerk
 2e. Zending
   3e. Stichting PECA, voor noodhulp aan Pakistan, 
         Actie: #Nietalleen, voor hulp in Nederland via de EO
Zingen  Opwekking 766 'De wind steekt op'
    

  

 

 

 

   
 GK06 (Psalm en Gezang) 2006       Gereformeerd Kerkboek      
 GK (Psalm en Gezang 2017)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 NLB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 Opw   Opwekking
 ZG  Zingend Gezegend
 LL  Levensliederen
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu