Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Zondag 4 augustus 9:30 uur 

Ds. H. Offereins, Steenwijk

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gezongen Votum, Groet, Amen
Zingen   GK06 Gezang 148 
De Wet
Zingen  GK06 Psalm 33 : 2, 3 
Gebed
Lezen  Genesis 1 : 1 - 2 : 4
Lezen   Johannes 1 : 1-5
Zingen  GK06 Gezang 1
Verkondiging
Zingen  GK06 Psalm 104 : 7, 9
Gebed
Collecte  1e. Diaconie
 2e. TU. Kampen
Zingen   GK06 Gezang 149
Zegen
   
   
 

 

   

  

 

 

 

Zondag 4 augustus 16.30 uur

Leesdienst Br. H.J. Simmelink

 

 

 

 

 

 
 

Thema: Het beste medicijn tegen klagen is de Heilige Geest

 
 
Gezongen Votum, Groet, Amen
Zingen  GK06 Psalm 33 : 1 en 2
Gebed
Lezen   Numeri 11 : 1-35 
Zingen  GK06 Psalm 106 : 6, 21
Lezen  Galaten 5 : 16-17
Lezen   Handelingen 2 : 1-4 ; 16-21
Zingen   NLB 678 : 4, 5, 6 en 7
Tekst  Numeri 11
Verkondiging  
Zingen   GK06 Pslam 124 : 1, 2 en 3
Dankgebed  
Geloofsbelijdenis
Zingen   LvK 477 
Collecte  1e. Diaconie
 2e. T.U. Kampen
Zingen  NLB 103c : 1-5
Zegen  
 

 

    

  

 

 

 

Omnummeringstabel GK06 - GK pdf afbeelding
GK06 (Psalm en Gezang) 2006         Gereformeerd Kerkboek      
 GK 2017 (GK)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 NLB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 Opw   Opwekking
 ZG  Zingend Gezegend
 LL  Levensliederen
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu