Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

26 juli 2021

tijd met Jezus - luisteren in de stilte van de Jezusruimte Tijd met Jezus

Zondag 1 augustus 9.30 uur

Ds. J.W. van der Jagt. Dalfsen

 

 

 

 
   
 
Votum, Groet, Amen
Zingen  GK Psalm 105 : 1, 2
De wet
Zingen  GK Psalm 86 : 2, 4
Gebed  
Lezen  Matteüs 25 : 1-13
Zingen  NLB 766 : 1, 2 en 3
Woordverkondiging  
Zingen  NLB 751 : 1-5
Gebed
Collecte  1e. SMTK Project
 2e. TU. Kampen
Zingen

 NLB 747 : 1, 8

 
   
 

  

  

 

Zondag 1 augustus 16.30 uur

Ds. A.J. Haak

 

 

 

 

 

   
 
   
   
Votum, Groet, Amen
Zingen  GK06 Gezang 167 : 1, 3
Gebed
Lezen  Herbreeën 4 : 14-16
Zingen  Opwekking voor Kids 'Daarom bidden wij' 
Tekst  HC Zondag 45
Verkondiging  
Zingen

 LVK 95 : 1, 3

Geloofsbelijdenis  
Zingen  GK06 Gezang 108
Gebed
Collecte  1e. SMTK Project
 2e. TUK Kampen
Zingen

 Opwekking 488

Zegen  
    

  

 

 

 

   
 GK06 (Psalm en Gezang) 2006       Gereformeerd Kerkboek      
 GK (Psalm en Gezang 2017)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 NLB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 PP  The Psalm Project
 Opw   Opwekking
 ZG  Zingend Gezegend
 LL  Levensliederen
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu