Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

21 februari 2020

tijd met Jezus - luisteren in de stilte van de Jezusruimte
 • Vertrouwen op de HEER
  Wie armzalige goden vereren ? ik haat ze, ?k vertrouw op de HEER. (Psalm 31:7)


  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Vereer geen andere goden. Armzalige goden zijn het, die je nooit de vreugde en de vrede en het geluk kunnen brengen die Ik je geven kan. De goden van geld, werk, onkwetsbaarheid en gezondheid zullen je uiteindelijk tot slaaf maken. Vertrouw op Mij. Ik geef je wat je nodig hebt.

  [BID:]
  Heer Jezus, help me om helemaal op U te vertrouwen.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Zondag 23 februari 9:30 uur

Ds. L.W. de Graaff, Heerde

 

 

 
 
 
Gezongen Votum, Groet, Amen
Zingen 

 Psalm 122 : 1, 2

Schuldbelijdenis en genade verkondiging
Zingen  Opwekking 125 'Heer, ik kom tot U'
Lezen  Micha 7 : 1-7
Zingen  NLB 247 : 1, 3
Lezen  Lucas 12 : 35-48
Zingen  NLB 912 : 1-5
Tekst  Lucas 12 : 49-53
Verkondiging
LVK  LvK 462 : 1, 4
De Wet  
Zingen  Psalm 119 : 40
Gebed
Collecte  1e. Zending
 2e. Diaconie
Zingen  Psalm 89 : 1, 7
Zegen
 

 

  

 

 

 

Zondag 23 februari 16.30 uur

Ds. Sj. Bieuwenga (NGK) 

 
 
 
   
Zingen   Opwekking 167 'Samen in de naam van Jezus'
Gezongen Votum, Groet, Amen
Zingen  Psalm 90 : 1, 8
Gebed
Lezen  Lucas 5 : 1-11
Zingen  Opwekking 461 'Mijn Jezus mijn Redder'
Verkondiging  
Zingen  Opwekking 680 'Iedereen zoekt naar liefde'
Gebed
Collecte  1e. Zending
 2e. Diaconie
Geloofsbelijdenis  
Zingen  Opwekking 75 'Jezus alleen'
Zegen
 

 

    

  

 

 

 

   
 GK06 (Psalm en Gezang) 2006       Gereformeerd Kerkboek      
 GK (Psalm en Gezang 2017)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 NLB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 Opw   Opwekking
 ZG  Zingend Gezegend
 LL  Levensliederen
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu

Kerk Radio / Kerk TV

FacebookTwitterANBI_GKV

Nieuws ND

Geen feed gevonden