Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

21 september 2021

tijd met Jezus - luisteren in de stilte van de Jezusruimte Tijd met Jezus
 • Dat weet alleen de Zoon
  Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. (Matte?s 11:27)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik ken mijn Vader en mijn Vader kent Mij. Wij vormen een unieke eenheid door de heilige Geest. Wil je mijn Vader leren kennen? Dat kan! Ik wil het je openbaren. Ik laat je zien en ervaren hoe mijn Vader is, die ook jouw Vader is: barmhartig en goed, vol van vergeving en genade

  [BID:]
  Heer Jezus, openbaar Mij steeds opnieuw wie de Vader is.

  [WEES STIL:]
  Blijf nu nog even in de stilte.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Zondag 26 september 9.30 uur

Prof. P.H.R. van Houwelingen, Kampen

 

 

 

 
   
   
 
Votum, Groet, Amen
Zingen
De Wet
Zingen
Gebed
Kindmoment
Lezen
Tekst  
Verkondiging
Zingen  
Gebed  
Collecte  1e. Diaconie
 2e. TU. Kampen
Zingen

 
   
 

  

  

 

Zondag 26 september 16.30 uur

Ds. A. de Braak, St. Jansklooster

 

 

 

 

 

   
   
   
Votum, Groet, Amen
Zingen
Gebed
Lezen
Zingen

Preek 1  
Zingen
Preek 2
Zingen
Dankgebed
Geloofsbelijdenis  
Collecte  1e. Diaconie
 2e. TU. Kampen
Zingen

 

Zegen  
    

  

 

 

 

   
 GK06 (Psalm en Gezang) 2006       Gereformeerd Kerkboek      
 GK (Psalm en Gezang 2017)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 NLB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 PP  The Psalm Project
 Opw   Opwekking
 ZG  Zingend Gezegend
 LL  Levensliederen
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu