Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

03 december 2021

tijd met Jezus - luisteren in de stilte van de Jezusruimte Tijd met Jezus
 • De Vader zien
  Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? (Johannes 14:9)

  [LEES:]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Als je Mij ziet, zie je de Vader. De Vader en Ik zijn ??n. Tussen ons is er een intense band van liefde en vreugde. Je bent welkom om te delen in die liefde en die vreugde. Kom naar de Vader. Kom naar Mij. En krijg zo deel aan de heilige Geest. Als je Mij ziet, zul je steeds meer op Mij gaan lijken.

  [BID:]
  Heer Jezus, ik wil U zien en de Vader zien!

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Zondag 5 december 9:30 uur

Ds. J.W. van der Jagt, Dalfsen

 

 

 

 
   
   
 
Votum, Groet, Amen
Zingen  NLB 439 : 1, 2
De Wet
Zingen  NLB 439 : 3, 4
Gebed
Lezen  Lukas 1 : 26-38
Zingen  GK Gezang 187
Kindmoment
Tekst  Lukas 1 : 38
Verkondiging
Zingen  LVK 66 : 1, 2 en 3
Gebed  
Collecte  1e. SMTK Project
 2e. TU. Kampen
Zingen

 LVK 66 : 4, 5 en 6

Zegen
   
 

  

  

 

Zondag 5 december uur 16.30 (online)

Ds. L.W. van der Graaff, Heerde

 

 

 

 

 

   
   
   
Votum, Groet, Amen
Zingen  Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt
Gebed
Lezen  Jesaja 8 : 23 - 9 : 6
Zingen  Go Tell it on the Mountain
Lezen  Herbreeën 2 : 14-18
Zingen 

 'Hij kwam bij ons heel gewoon'

Tekst  HC Zondag 14
Verkondiging

Zingen  GK06 Gezang 106 : 3
Geloofsbelijdenis
Zingen  GK06 Gezang 140 : 2, 3
Gebed  
Collecte  1e. SMTK Project
 2e. TU. Kampen
Zingen

 'Holy, holy, holy (God with us)'

Zegen  
    

  

 

 

 

   
 GK06 (Psalm en Gezang) 2006       Gereformeerd Kerkboek      
 GK (Psalm en Gezang 2017)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 NLB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 PP  The Psalm Project
 Opw   Opwekking
 ZG  Zingend Gezegend
 LL  Levensliederen
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu