Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

28 juni 2022

tijd met Jezus - luisteren in de stilte van de Jezusruimte Tijd met Jezus
 • Zon en maan
  Loof Hem, zon en maan, loof Hem, heldere sterren, loof Hem, hoogste hemelen en wateren daarboven. (Psalm 148:3-4)

  [LEES:]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Alles wat geschapen is, is bedoeld als richtingwijzer naar Mij. De zon looft Mij. De maan looft Mij. De heldere sterren loven Mij. De hoogste hemelen loven Mij. De wateren daarboven loven Mij. Zie je het? Hoor je het? Waar mijn naam wordt geloofd, daar is het leven.

  [BID:]
  Heer Jezus, ik loof U om het leven!

  [WEES STIL:]
  Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Zondag 26 juni 9:30 uur 

Leesdienst Maarten de Vries

 

 

 

 
Votum, Groet, Amen
Zingen  GK06 132 : 1-6
Gebed
Kindermoment  
Zingen  Toonhoogte lied 466
Lezen  Matteüs 13 : 1-23
Verkondiging
Zingen  Opwekking 520
Gebed
Zingen   NLB 310
Collecte  1e. Evangelisatie
 2e. Onderhoud
Zingen

 NLB 418

Zegen  

  

 

 

 

Zondag 26 Juni 16:30 

Ds. C.J. Haak

   

 
 
Votum, Groet, Amen
Zingen   DNP Psalm 122 : 1, 2 en 3
Gebed
Lezen   Handelingen 2 : 41-47
Zingen  DNP Psalm 67 : 1-3
Tekst
Verkondiging  Handelingen 2 : 42
Zingen  NLB 653 : 4, 6
Geloofsbelijdenis  
Gebed  
Collecte  1e. Evangelisatie
   2e. Onderhoud
Zingen

 DNP Psalm 48 : 3, 4

Zegen 

  

 

 

  

 

   
 GK06 (Psalm en Gezang) 2006       Gereformeerd Kerkboek      
 GK (Psalm en Gezang 2017)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 NLB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 PP  The Psalm Project
 Opw   Opwekking
 ZG  Zingend Gezegend
 LL  Levensliederen
 HH  Hemelhoog
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu