Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

14 juni 2021

tijd met Jezus - luisteren in de stilte van de Jezusruimte Tijd met Jezus
 • Overdenken
  Ik reikhals naar uw geboden, ik heb ze lief. Uw wetten blijf ik overdenken. (Psalm 119:48)


  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Mijn geboden zijn vol liefde. Het allerbelangrijkste gebod dat Ik je geef is: Heb lief! Aan jullie liefde voor elkaar zullen de mensen weten dat jullie bij mij horen. Dat is de reden dat je naar mijn geboden moet blijven verlangen, reikhalzend. Blijf mijn wetten overdenken zodat ze van je hoofd in je hart afdalen. Heb ze lief. En: heb lief!

  [BID:]
  Heer Jezus, ik heb uw geboden lief.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.



  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Zondag 13 juni 9.30 uur

Ds. A.J. Haak

 

 

 Thema : Een toekomst vol van Hoop
   
 
Votum, Groet, Amen
Zingen  Lvk 440 : 1, 2
De Wet
Zingen  LvK 440 : 3, 4
Gebed
Lezen  Zacheria 2 : 5-9, 14-17
Zingen  Psalm 87 : 1, 2 en 5
Woordverkondiging
Zingen  Sela 'Een toekomst vol van Hoop'
Lezen  Avondmaalsformulier 5
Gebed  
Zegen  
Collecte  1e. Emeritering
 2e. Diaconie
Zingen

 Gezang 177 : 1-4

Opwekking  
Lopende Viering  (na de viering loopt u door naar de uitgang)
 
   
 

  

  

 

Zondag 6 juni 16.30 uur

Ds. S. de Bruine, Balkbrug

 

 

 

 

 

Thema: het vuur van de HG gaat als een lopend vuurtje de wereld door.

 

   
   
Votum, Groet, Amen
Zingen  Psalm 146 : 1, 3 en 8
Gebed  
Lezen  Handelingen 8 : 26-40
Tekst Handelingen 8 : 30
Zingen  Psalm 42 : 1
Zingen  GK17 Psalm 42A 
Verkondiging
Geloofsbelijdenis
Gebed
Collecte  1e. Emeritering
 2e. Diaconie
Zingen

 Gezang 167

Zegen  
    

  

 

 

 

   
 GK06 (Psalm en Gezang) 2006       Gereformeerd Kerkboek      
 GK (Psalm en Gezang 2017)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 NLB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 PP  The Psalm Project
 Opw   Opwekking
 ZG  Zingend Gezegend
 LL  Levensliederen
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu