Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

02 december 2022

tijd met Jezus - luisteren in de stilte van de Jezusruimte Tijd met Jezus
 • Barmhartigheid en liefde
  Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. (Psalm 25:6)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik denk aan mijn barmhartigheid. Die zal Ik nooit vergeten. Met een hart en met ogen vol liefde kijk Ik naar jou en naar alle mensen. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Zorg dat jij het ook nooit vergeet: dat Ik vol barmhartigheid en liefde naar je kijk en naar je verlang.

  [BID:]
  Heer Jezus, leer me uw liefde niet te vergeten.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Zondag 2 oktober 9:30 uur 

Ds. S. Biewenga,  Emmeloord

 

 

 

 

 
Zingen  
Votum, Groet, Amen
Zingen
Gebed
Kinderwoorddienst
Lezen
Lezen
Zingen
Tekst  
Verkondiging
Zingen
Gebed
Zingen
Collecte  1e. SMTK Project
 2e  Emeritering
Zegen

  

 

 

 

Zondag 2 oktober 16:30 

Ds. A.J. Haak, Emmeloord

   

 
Votum, Groet, Amen
Zingen   
Gebed
Lezen 
Zingen
Tekst   
Verkondiging
Geloofsbelijdenis
Gebed
Collecte  1e. SMTK Project
   2e. Emeritering
Zingen

Zegen 

  

 

 

  

 

   
 GK06 (Psalm en Gezang) 2006       Gereformeerd Kerkboek      
 GK (Psalm en Gezang 2017)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 NLB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 PP  The Psalm Project
 Opw   Opwekking
 ZG  Zingend Gezegend
 LL  Levensliederen
 HH  Hemelhoog
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu