Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

18 november 2019

tijd met Jezus - luisteren in de stilte van de Jezusruimte
 • Standhouden
  Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden; als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen standhouden. (Marcus 3:24-25)


  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


  [LUISTER:]
  Innerlijke verdeeldheid maakt veel kapot. Het is zo belangrijk om oprecht en integer te zijn, mensen uit ??n stuk. Verdeeldheid van binnen maakt scheuren. Daarom roep Ik je op: draag bij aan eenheid. Laat verdeeldheid los en zoek de ander. Vorm samen mijn koninkrijk van mensen die elkaar zoeken en vinden in mijn Geest.


  [BID:]
  Heer Jezus, laat me mogen bijdragen aan eenheid, waar dan ook.


  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Bijbelzondag

 

Op zondag 27 oktober is het Bijbelzondag! Het is goed om eenmaal per jaar extra te benadrukken hoe bijzonder de Bijbel is! De Bijbel is namelijk het meest uitgelezen Boek. In dubbele betekenis. Want nog steeds staat de Bijbel op nr. 1 van meest gelezen boeken ter wereld. En daarnaast is de Bijbel ook een uitmuntend, een voortreffelijk Boek om te lezen.

 

Als Bijbelvereniging krijgen wij vele duizenden verzoeken per jaar om een Bijbel: een Nieuw Testament, een volledige Bijbel, een strip- of groeibijbel, een kleuter- of kinderbijbel, een Groot Letter Bijbel. De grote belangstelling voor Bijbels heeft o.a. te maken met het feit dat we Bijbels in meer dan 70 talen op voorraad hebben. In gevangenissen bijvoorbeeld, is meer dan de helft van de gedetineerden niet van Nederlandse afkomst.

 

1.jpg

 

In de samenleving zijn veel mensen op zoek naar de zin van het leven. Een kerk is vaak een stap te ver, maar een Bijbeltje meenemen uit een Bible Box in de eigen taal is vrijblijvender. Inmiddels zijn er meer dan 1.500 Bible Boxen geplaatst in ontmoetingscentra, gevangenissen, kerken en in heel

 

veel andere locaties. Per jaar worden er alleen al uit deze Boxen 40.000 Bijbeltjes meegenomen!

 

Er zijn veel ouderen die de Bijbel van huis uit nog wel kennen, maar in hun leven is de Bijbel is ‘buiten beeld geraakt’. Soms ook letterlijk, omdat het turen naar de lettertjes te vermoeiend is geworden. Daarom heeft de Bijbelvereniging dit jaar een Groot Letter Bijbel uitgebracht. Inmiddels zijn er al meer dan 800 van deze Bijbels besteld. Ook heeft de Bijbelvereniging handzame boekjes beschikbaar met thema’s die ook ouderen aanspreken: ‘Inzicht’ en ‘Kostbare tijd’.

 

De Bijbelvereniging voorheen de Nederlandse Gideons, probeert de Bijbel voor iedereen beschikbaar te stellen.

Bijbel aanvragen? Ga naar www.bijbelvereniging/bijbels-bestellen. Informatie vragen? Bel naar 085-104 17 14 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


 

Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging – september 2019

 

Op 26 september jl. is de veertiende nieuwsbrief van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv verspreid. Een paar belangrijke berichten daaruit:

 

Meer dan 1800 mensen hebben de enquête ingevuld die de Regiegroep verspreid heeft over naam van het nieuw te vormen kerkverband. Uit de beantwoording kwam duidelijk naar voren dat twee van de vier namen het meest geschikt gevonden worden: ‘Nederlandse Gereformeerde Kerken’ en ‘Verenigde Gereformeerde Kerken’. In reacties vanuit de GKv staan deze twee namen vrijwel gelijk; binnen de NGK heeft ‘Nederlandse Gereformeerde Kerken’ duidelijk voorkeur. Opvallend is dat binnen de GKv deze naam het meest de voorkeur heeft onder de leden boven de 45 en vooral boven de 60 jaar. De namen ‘Evangelische Gereformeerde Kerken’ en ‘Gemeenschap van Gereformeerde Kerken’ vallen bij de respondenten over het algemeen wat minder in de smaak. De Regiegroep kiest ervoor om komend voorjaar alle vier de namen met de resultaten van de enquête ter beoordeling aan de Generale Synode en Landelijke Vergadering voor te leggen.

 

Verder meldt de nieuwsbrief de publicatie van het herziene visiedocument Verlangen naar een nieuwe kerk. In januari werd een eerste versie daarvan verspreid, met het nadrukkelijke verzoek om erover in gesprek te gaan en met reacties te komen. De vele reacties boden de Regiegroep de gelegenheid om het document te verrijken en aan te scherpen. Ook deze herziene versie is geen eindstation; de Regiegroep schrijft: ‘Het is op tal van punten sterker geworden, al blijft het, net als de kerk zelf, “werk in uitvoering”.’

 

De Regiegroep brengt ook een vacature onder de aandacht van de kerken. Dit voorjaar moest Harmke Vlieg haar lidmaatschap beëindigen vanwege haar drukke werkzaamheden als wethouder in Assen. Nu zoekt de Regiegroep iemand die lid is van de GKv met interesse in en basiskennis van het kerkverband, en die positief staat tegenover het proces van hereniging van NGK en GKv. Gelet op de huidige samenstelling van de Regiegroep gaat de voorkeur uit naar een vrouw die jonger is dan 40 jaar.

 

Dit en meer in de nieuwsbrief van september, die te lezen is op www.onderwegnaar1kerk.nl. Via een link op die website kunt u zich ook op de nieuwsbrief abonneren.

 


 

MARS VOOR HET LEVEN 2019 – UTRECHT

16 NOVEMBER 11.00 - JAARBEURS

 

Is het u wel eens opgevallen dat de eerste opdracht die God in de Bijbel aan de mensen geeft is zich te vermenigvuldigen. En is het u ook opgevallen dat de Satan dit met alle macht wil verhinderen. In 2018 zijn er wereldwijd 30 miljoen ongeboren baby’s geaborteerd. Doodsoorzaak nummer 1.

 

“En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods beeld Hij hem, man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk” Gen. 1: 27,28

 

Het van God gegeven leven is een kostbaar geschenk en is daarom beschermwaardig. Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 30.000 abortussen plaats. Ter illustratie: Dat zijn 120 kinderen per werkdag, of een basisschool per week.

Stichting Schreeuw om Leven zet zich in voor de bescherming van het (ongeboren) leven. Door het organiseren van de Mars voor het Leven kunnen we met elkaar een signaal afgeven aan onze overheid en samenleving dat ook het ongeboren leven bescherming waard is.

https://www.schreeuwomleven.nl/marsvoorhetleven/

 

Hoofddoelen Mars voor het Leven 2019

         Een krachtig signaal naar samenleving en politiek. Opkomen voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven.

         Het uitdragen van het thema Liefde & Waarheid: eerlijke informatie geven zonder veroordeling of verwijt, maar juist met begrip, opvang en hulp.

         Vrouwen, partners en families wijzen op de bestaande hulp bij onbedoelde zwangerschap en bekendmaken met de mogelijke alternatieven.2.png

 


 EenR.pngTerugblik 2019

 

Wij zijn blij dat we u mogen vertellen dat de projecten van E&R gezorgd hebben voor een “Zinvolle vakantie”. We draaiden in totaal 18 weken en er deden ten minste 160 teamleden mee. Daarnaast hielpen veel leden uit de kerken die het project ondersteunden.

Door de dagelijkse Bijbelstudie binnen het team werden we door God gesterkt waarna we in gesprek konden gaan met buurtbewoners, campinggasten en bezoekers van de boulevard, Zo spraken we kinderen/tieners/jongeren/mannen/vrouwen en soms hele groepen.

 

We danken God voor de mogelijkheden die Hij gaf en de mooie gesprekken die gevoerd mochten worden. We bidden en vertrouwen erop dat God verder gaat in de harten van degenen die we mochten spreken. Hij laat niet los wat Zijn hand begon. We mochten in de paar weken waarin de E&R projecten draaiden een schakeltje zijn binnen het grotere geheel.

Belangrijk blijft dat er vrijwilligers zijn, die zich in willen zetten voor E&R, zodat de projecten kunnen draaien. Heel veel mensen kennen God niet.

Zet die stap ook als jongere en weet je gedragen door God. Just Do It !

 

Wil je meer weten over de vereniging E&R of de E&R projecten kijkt dan op de website www.eenr.nl of stuur een e-mail naar het e-mailadres van het project dat jou aanspreekt of kom naar op zaterdag 9 november 2019 naar het ‘Kruispunt’ in Amersfoort, Vathorst. De band LEV en het Mimeteam van E&R treden ’s avonds op. Kijk ook op de facebook pagina’s van de afzonderlijke projecten.

3.png

 

Project                                                                               

 4.png

Leden:

15 – 20

Samenwerkende plaatselijke kerken:

GKv en CGK Zutphen

Periode:

Week 34 en 35

      gofishlochem

Als E&R project ‘Go Fish!’ kijken we terug op twee feestelijke weken, we bestonden dit jaar namelijk tien jaar! In die tien jaar hebben we veel van Gods zegen ervaren: mooie gesprekken, veel plezier en bijzondere ontmoetingen. Veel gasten komen al jarenlang bij Go Fish en lijken ons te zien als een tweede thuis. Tegelijkertijd mochten we dit jaar ook weer veel nieuwe gasten verwelkomen, zowel bij de kinderen als bij de tieners en de volwassenen. Ook in het team zelf waren er een aantal nieuwe gezichten. En voor het eerst bestond ons team niet alleen uit jongeren, we hadden ook een jong echtpaar met kinderen dat een hele week heeft meegedraaid!

De ochtend stond in het teken van de kinder- en tienerclub en ’s middags en ’s avonds was er tijd voor sport en spel. Het was mooi om te zien hoe de gasten gedurende de twee weken steeds meer opbloeiden en openstonden voor gesprekken over God en wie Hij voor hen wil zijn. Vooral het getuigenis van de leden van de motorclub die op dinsdagavond langskwamen was krachtig: Ruige mannen op motoren vertelden over wat God in hun leven had gedaan.

5.pngLeden: 25 - 30

 

Samenwerkende plaatselijke kerken:

GKv Bussem – Huizen

GKv/CGK Hilversum

Periode:

Week 31, 32 en 33

Als E&R project Bussum mogen we terugkijken op 3 mooie draaiweken. De 'vaste' campinggasten waren weer blij om ons te zien! Ook mochten we weer heel wat nieuwe mensen ontmoeten. Nadat we vorig jaar wat kleinere teams hadden, waren de teams dit jaar weer goed gevuld (dankzij de ‘last minute’ aanmeldingen). Dit zorgde er ook voor dat we een uitgebreider programma konden aanbieden. We hielden voor het tweede jaar op rij elke ochtend, naast de kinderclub, nu ook een tienerclub. Hierbij was de opkomst verrassend hoog! De tieners lazen elke ochtend met elkaar een stuk uit de bijbel waarna er samen over gesproken werd.

De ondersteunende kerkelijke gemeenten hebben bijna elke avond voor ons gekookt en dat was heel fijn! Een hoogtepunt waren de avondsluitingen. Veel campinggasten kwamen daar naartoe. ’s Avonds werden ook getuigenissen gedeeld. Er waren mooie gesprekken en regelmatig hebben we een bijbel mogen weggeven.

6.pngLeden: 9

Samenwerkende kerk:

GKv Scheveningen

Periode:

Week 35

Het E&R project ‘BeachReach’ in Scheveningen heeft dit jaar 1 week gedraaid. Dat was fijn, te meer omdat het vorig jaar vanwege mankracht niet lukte. De meeste teamleden waren nieuw. Sommigen draaiden 1 dag mee. Anderen meer dan een dag.

Als team voelden we ons gedragen door God. Ondanks de frequent wisselende samenstelling van het team vormden we een eenheid en geestelijk mochten we elkaar inspireren en verrijken. God gebruikte ieder van ons met zijn eigen gaven. Zo mochten we in tweetallen zeker 100 á 200 mensen aanspreken en met ontzettend veel mensen een diepgaand gesprek voeren. Er waren weinig afwijzingen en verrassend vaak ging een gesprek geestelijk de diepte in waarna duidelijk was dat veel mensen een NT, een evangelie of een folder wilden hebben om erin te lezen om God te leren kennen.

  7.png  

Het E&R mimeteam (7 leden) die ondersteund werden door de GKv in Amersfoort heeft in week 32 bij verschillende projecten van E&R en Dabar opgetreden. Centraal stond bijvoorbeeld het thema ‘Omdat je het waard bent’ of ‘We hebben allemaal wat’. Daarop zijn veel positieve reacties ontvangen.