Zondag 21 juli 9:30 uur 

Stud. M. Clement

   

 

 

 

 

 Thema : Gods oordeel komt

 1. De aarde is niet altijd zo geweest

 2. Wat voor ons lang lijkt ,is voor God kort
 3. God heeft geduld met ons
 
 
Gezongen Votum, Groet, Amen
Zingen   NLB 314 : 1, 2
Gebed
Lezen  Psalm 90 : 1-12 , 17
Zingen  Psalm 90 : 1, 3
Lezen  2 Petrus 2 : 1-3 ; 3 : 1-18
Zingen  Psalm 90 : 4, 8
Verkondiging
Zingen  NLB 769 : 1, 3, 4 en 6
De Wet
Zingen  Opwekking 427 'Maak mij rein voor U'
Gebed
Collecte  1e. T.U. Kampen
 2e. Onderhoud
Zingen   GK 43
Zegen
   
   
 

 

   

  

 

 

 

Zondag 21 juli 16.30 uur

Ds. A.J. Haak, Emmeloord

 

 

 

 

 

 

 

 
Gezongen Votum, Groet, Amen
Zegen  Psalm 75 : 1, 2 en 6
Gebed
Lezen   1 Johannes 4 : 1-6
Zingen  LvK 460 : 1, 3 en 4
Tekst   NGB Art. 18
Verkondiging
Zingen   Opwekking 268 'Hij kwam bij ons heel gewoon'
Geloofsbelijdenis  
Zingen  Opwekking 574 'Groot is Hij'
Gebed  
Collecte  1e. T.U. Kampen
 2e. Onderhoud
Zingen  Opwekking 480 'U stierf voor mij'
Zegen  
 

 

    

  

 

 

 

Omnummeringstabel GK06 - GK pdf afbeelding
GK06 (Psalm en Gezang) 2006         Gereformeerd Kerkboek      
 GK 2017 (GK)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 NLB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 Opw   Opwekking
 ZG  Zingend Gezegend
 LL  Levensliederen
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu