Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Hemelvaartsdag 25 mei 9:30

Ds. A.J. Haak, Emmeloord

  

 

 

Thema: de Hemelvaart van Jezus, toch een feest:

1. Voor de Zoon
2. Voor de Gelovigen 

 

 
Gezongen Votum, Groet, Amen
Zingen  Psalm 21 : 1, 2 en 3
Gebed  
Lezen  Johannes 14 : 1-3; Johannes 14 : 23-28
Lezen  Handelingen 1 : 1-11
Zingen  E&R 309 'Onze Heer is opgestaan om de Hemel in te gaan'
Tekst  Johannes 14 : 1
Verkondiging
Zingen  Gezang 101 : 1, 2, 4 en 5
Lezen  Doopformulier III (dopen van Rami Alhadramy)
Doopgebed
Geloofsbelijdenis  Gezang 179a
Zingen  'Ik zal er zijn' Sela
Gebed  
Collecte  1. Onderhoud
   2. Emeritering
Zingen  Psalm 68 : 8, 13
Zegen 
   
   
Uitgewerkte Liturgie  pdf