Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

TIJD MET JEZUS - dagelijks bijbelmoment
  • Wijs en zachtmoedig
    Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. (Jakobus 3:13)

    Wijs en verstandig zijn, wie wil dat niet? Het is zelfs een van mijn diepste wensen: wijs te mogen zijn. Ik hecht heel veel waarde aan dit woord van Paulus: ‘Alle schatten van kennis en wijsheid liggen in Christus verborgen.’ Jezus is mijn wijsheid. Van Jakobus leer ik er dit bij: je bent wijs als je onberispelijk leeft en zachtmoedig bent. Onberispelijk leven: steeds weer me door de Geest laten leiden in de gehoorzaamheid aan Gods goede geboden. Zachtmoedig zijn: nederig zijn, niet oordelen, niet veroordelen, de warmte van de Geest in mijn binnenste laten stromen en van daaruit reageren op wat er op me afkomt.

    Heer Jezus, laat de warmte van uw Geest in mij stromen zodat ik onberispelijk leef en zachtmoedig ben. Amen.

    lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Zondag 22 juli 9:30 uur 

Ds. E.J. Sytsma, Zwolle-Zuid (Uitzending Radio 527)

   

 

 

 
 
   
   
Gezongen Votum, Groet, Amen 
Zingen   LB 978 : 1, 3 en 4
De Wet  
Gebed
Kindermoment
Zingen  Psalm 16 : 1, 4
Lezen  Efeziërs 1 : 18-21
Lezen  Efeziërs 6 : 10-20
Zingen  GK 258 : 1-4
Verkondiging
Zingen  Opwekking 124 'Ik bouw op u'
Gebed  GK 247 : 4-7
Collecte  1. TU Kampen
 2. Onderhoud
Zingen  Opwekknig 717 'Stil mijn ziel wees stil''
Zegen
   
   
   
 

 

   

  

 

 

Zondag 22 juli 16:30 uur

Kand. H. van Noort, Kampen

 

 

 
 

   
Zingen   Gezang 158
Gezongen Votum, Groet, Amen 
Zingen   Psalm 8 : 1, 3 en 6
Gebed
Lezen   HC vr. en Antw. 6
Zingen  Gezang 123 : 1
Lezen   HC vr. en Antw 7 en 8
Zingen  Gezang 123 : 5
Woordverkondiging
Zingen  Gezang 123 : 2, 3 en 4
Gebed
Collecte  1. TU Kampen
 2. Onderhoud
Zingen  Gezang 145 
Zegen
   
   
   
   
 

 

    

  

 

 

 

Omnummeringstabel GK06 - GK pdf afbeelding
 GK06 (Psalm en Gezang)               2006  Gereformeerd Kerkboek      
 GK 2018 (GK)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 LB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu