Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

18 november 2019

tijd met Jezus - luisteren in de stilte van de Jezusruimte
 • Standhouden
  Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden; als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen standhouden. (Marcus 3:24-25)


  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


  [LUISTER:]
  Innerlijke verdeeldheid maakt veel kapot. Het is zo belangrijk om oprecht en integer te zijn, mensen uit ??n stuk. Verdeeldheid van binnen maakt scheuren. Daarom roep Ik je op: draag bij aan eenheid. Laat verdeeldheid los en zoek de ander. Vorm samen mijn koninkrijk van mensen die elkaar zoeken en vinden in mijn Geest.


  [BID:]
  Heer Jezus, laat me mogen bijdragen aan eenheid, waar dan ook.


  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Zondag 24 november 9:30 uur

Br. A. Dekker (kerkelijk werker Hasselt)

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Zingen
Gezongen Votum, Groet, Amen
Zingen 

De Wet
Zingen
Gebed
Lezen
Tekst
Verkondiging  
Zingen

Dankgebed
Collecte  1e. Zending
 2e. TU. Kampen
Zingen   
Zegen
 
 
 

 

  

 

 

 

Zondag 24 november 16.30 uur

Leesdienst G.J. Tempelman

 

 

 
 
 
 
Gezongen Votum, Groet, Amen
Zingen 
Gebed
Lezen
Zingen
Tekst
Verkondiging  
Zingen
Geloofsbelijdenis
Gebed
Collecte  1e. Zending
 2e. TU. Kampen
Zingen  
Zegen
 

 

    

  

 

 

 

   
 GK06 (Psalm en Gezang) 2006       Gereformeerd Kerkboek      
 GK (Psalm en Gezang 2017)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 NLB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 Opw   Opwekking
 ZG  Zingend Gezegend
 LL  Levensliederen
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu