Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

23 mei 2019

tijd met Jezus - luisteren naar Gods stem
  • Als een kind
    Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. (Psalm 131:2)

    Ik wil graag dat je je ziel tot rust brengt. Je ziel is vaak onrustig. Wat gaan er veel gedachten en gevoelens door je heen heel de dag. Ik nodig je uit om je ziel tot rust te brengen, om stil te worden van binnen. Stel je maar een klein kind voor op de arm van zijn moeder. Een veilige plek, intimiteit, verbondenheid. Zo kan het ook met je ziel gaan, als je dicht bij Mij komt en alles overgeeft aan Mij. Breng je ziel tot rust. Word stil. Laat al je gedachten en gevoelens maar los. En wees dichtbij Mij. Zoals je bent.

    Word stil. Breng je ziel tot rust.

    lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Zondag 26 mei 9:30 uur 

Ds. M.O ten Brinke, t'Harde

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gezongen Votum, Groet, Amen
Zingen   
Gebed
Lezen 
Zingen
Tekst 
Verkondiging
Zingen
Lezen  
Zingen  
Dankgebed
Collecte  1. Zending
 2. TU Kampen
Zingen
Zegen
   
   
 

 

 

  

 

 

 

Zondag 26 mei 15:00 uur

Ds. A.A.J de Boer, Urk

 

 

 

 

   
 
 
   
   
Gezongen Votum, Groet, Amen 
Zingen   
Gebed
Lezen
Zingen
Tekst
Verkondiging
Zingen  
Geloofsbelijdenis
Gebed  
Collecte  1. Zending
 2. TU Kampen
Zingen  
Zegen
   
 

 

    

  

 

 

 

Omnummeringstabel GK06 - GK pdf afbeelding
GK06 (Psalm en Gezang) 2006         Gereformeerd Kerkboek      
 GK 2018 (GK)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 LB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 Opw   Opwekking
 ZG  Zingend Gezegend
 LL  Levensliederen
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu