Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

16 januari 2019

tijd met Jezus - luisteren naar Gods stem
  • Geknakt, kwijnend
    Het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. (Jesaja 42:3)

    Ik ken je. En Ik weet dat je je wel eens afvraagt of je wel een echte gelovige bent als je je zo verdrietig en neerslachtig voel, als je de vreugde van het geloof niet ervaart wanneer je door een donker dal gaat. Ik zie dat deze vragen leven in je hart: 'Moet ik niet sterker leren zijn in mijn geloof? Vertrouw ik wel genoeg op de heilige Geest?' Je voelt je als een rietstengel die is geknakt, als een vlammetje dat bijna dooft. Maar weet dan dit: Ik breek het geknakte riet niet af! Ik zal de kwijnende vlam niet doven! Ik ben er voor je. Vol ontferming.

    Ik ben vol ontferming voor jou aanwezig.

    lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Zondag 13 januari 9.30 uur 

Ds. A.J. Haak, Emmeloord

   

 

 

 

 

 Thema: Wees niet bang maar blijf geloven

 

.

   
   
Gezongen Votum, Groet, Amen 
Zingen   Psalm 75 : 1, 6
Lezen van de Wet
Gebed
Zingen  'Stel mijn vertrouwen'
Lezen  Marcus 5 : 21-43

Zingen

 Opwekking voor Kids 40 'Je hoeft niet bang te zijn'
Tekst  Marcus 5 : 35
Verkondiging
Zingen  LvK 456
Gebed
Collecte  1. TU. Kampen
 2. Onderhoud
Zingen  Opwekking 488 'Kracht van uw liefde'
Zegen
   
   
 

 

 

  

 

 

 

 

Zondag 13 januari 16:30 uur

Ds. P.L. Voorberg, Emmeloord

 

 

 
 

 

   
Gezongen Votum, Groet, Amen 
Zingen   Psalm 19 : 3
Gebed
Lezen  Johannes 1 : 1-5
Zingen  LvK 476 : 1, 5
Verkondiging
Zingen  Gezang 118 : 3
Geloofsbelijdenis
Collecte  1. TU. Kampen
 2. Onderhoud
Zingen  Gezang 143 : 4
Zegen
   
   
   
   
 

 

 Luisterhulp   pdf afbeelding

  

 

 

 

Omnummeringstabel GK06 - GK pdf afbeelding
 GK06 (Psalm en Gezang)               2006  Gereformeerd Kerkboek      
 GK 2018 (GK)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 LB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu