Zondag 31 januari 9.30 uur (radio 527)

Ds. A.J. Haak

 

 

 

 Thema : Wonder bruiloft te Kana
   
 
Votum, Groet, Amen
Zingen  Psalm 105 : 1, 5
Lezen van de Wet 
Zingen  Psalm 139 : 1, 4 en 8
Gebed  
Lezen  Johannes 2 : 1-12
Kinderlied  'Bruiloft in Kana'
Tekst   Johannes 2 : 11
Verkondiging
Zingen  'Een toekomst vol van hoop'
Lezen  Doopformulier I
Bediening van de doop aan Noud van der Graaf
Zingen  Opwekking 518
Gebed  
Collecte  1e. Zending
 2e. TU. Kampen
Zingen

 'Volle Verzeekering' 

Zegen  
   
   
 

  

 

 

 

Zondag 31 januari 16.30 uur

Ds. J. Cramer, Heerde

 

 

 

 

 

   
Votum, Groet, Amen
Zingen  Opwekking 464 : 1-3
Gebed
Zingen  LL Psalm 25 : 2, 4
Lezen  Jesaja 6 : 1-8
Zingen  NLB 405 : 2 en 3
Tekst  Lucas 5 : 1-11
Verkondiging
Geloofsbelijdenis  GK 185 : 1-4
Dankgebed
Collecte  1e. Zending
 2e. TU. Kampen
Zingen  NLB 985 : 1-3
Zegen  
    

  

 

 

 

   
 GK06 (Psalm en Gezang) 2006       Gereformeerd Kerkboek      
 GK (Psalm en Gezang 2017)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 NLB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 Opw   Opwekking
 ZG  Zingend Gezegend
 LL  Levensliederen
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu