Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

28 november 2020

tijd met Jezus - luisteren in de stilte van de Jezusruimte Tijd met Jezus
 • Dit draag ik jullie op
  Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. (Johannes 15:17)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik zeg dit steeds opnieuw tegen je. Want dit vind Ik zo belangrijk. Hier klopt het hart van mijn Vader: in de liefde. God is liefde! Mijn Vader is jouw Vader en Hij is ??n en al liefde. Daarom draag Ik jou op: heb de mensen om je heen lief, ??n voor ??n. Niemand uitgezonderd.

  [BID:]
  Heer Jezus, vul mij met uw liefde.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Zondag 29 november 9.30 uur 

Ds. P.L. Voorberg (afscheidsdienst)

 

 

 

 

 
 
 
Votum, Groet, Amen
Zingen  Machtig God sterke rots...
Lezen van de Wet
Zingen  Opwekking 369
Gebed
Lezen  Genesis 15
Zingen  Opwekking 574
Tekst  Herbreeën 13 : 20, 21
Verkondiging  
Zingen  DNP Psalm 138 : 1, 2 en 3 
Dankgebed
Zingen  Psalm 77 : 7 (1773)
Collecte  1e. Diaconie
 2e. Emeritering
Zingen  Psalm 90 : 8
Zegen  

 
   
Luisterhulp  pdf afbeelding
 

  

 

 

 

Zondag 29 november 16.30 uur

Ds. A.W. Beute, Kampen

 

 

 

 

   
   
Votum, Groet, Amen
Zingen  GK Psalm 8a
Gebed
Lezen  Jesaja 7 : 1-20
Tekst  Zondag 36
Verkondiging 
Zingen  Psalm 33 : 1, 8
Geloofsbelijdenis  
Zingen  GK 218 : 4
Collecte  1e. Diaoconie
 2e. Emeritering
Zingen  GK06 167
Zegen  
    

  

 

 

 

   
 GK06 (Psalm en Gezang) 2006       Gereformeerd Kerkboek      
 GK (Psalm en Gezang 2017)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 NLB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 Opw   Opwekking
 ZG  Zingend Gezegend
 LL  Levensliederen
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu