Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

10 december 2018

tijd met Jezus - luisteren naar Gods stem
  • Verlangen
    Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. (Psalm 130:5)

    Deze Psalm is een plek waar Ik jou wil ontmoeten. Ik wil je er aanraken door Mijn Geest die in jou het verlangen naar Mij werkt. Dat verlangen is er al lang. Maar je hebt het verstopt, je hebt het onderdrukt, je hebt het laten overwoekeren door andere zaken. Diep in jou is er een verlangen naar mijn woord. Ik wil tot je spreken. Ik wil spreken tot je hart. Luister naar wat Ik zeg. Ik heb je lief. Ik vergeef je je zonden. Ik zet je in de ruimte. Ik geef je rust en vertrouwen. Ik ben je Redder door Mijn Zoon Jezus. Jij verlangt naar Mij. En Ik naar jou.

    Ik geef jou verlangen naar Mijn woord.

    lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Zondag 9 december 9:00 (NO) en 11.00 (ZW) uur 

Ds. P.L. Voorberg, Emmeloord

   

 

 

 

 

.

   
   
Gezongen Votum, Groet, Amen 
Zingen   GK gezang 249 : 1, 2
Lezen van de Wet
Zingen   GK Gezang 78 : 3
Gebed  
Lezen Avondmaalsformulier I
Lezen  Gezang 179b
Zingen  Psalm 24 : 2, 3

Lezen 

 Lukas 3 : 1-3
Viering HA
Zingen  Psalm 2 : 4
Lezen  Lukas 3 : 4-6
Viering HA
Zingen  Gezang 48 : 4
Zingen  GK Gezang 67 : 1, 3
Gebed  
Collecte  1.Jeugdwerk
 2.TU. Kampen
   3. Diaconie (HA)
Zingen  Opwekking 268  'Hij kwam bij ons heel gewoon'
Zegen
   
   
 

 

   

  

 

 

Zondag 9 december 16:30 uur

Ds. A.J. Haak, Emmeloord

 

 

 
 
 

   
Gezongen Votum, Groet, Amen 
Zingen   Gezang 78 : 1 en 3
Gebed
Lezen  Zacheria 2 : 5-9 ; 14-17
Verkondiging  
Zingen  ELB 413 : 1, 2 en 4 'lichtstad met uw paarlen poorten'
Lezen Avondmaalformulier II  
Zingen  Gezang 179a
Zingen (viering)  Lied 125 : 1, 4
Gebed  
Collecte  1. Jeugdwerk
 2. TU. Kampen
   3. Diaconie (HA)
Zingen   Psalm 87 : 1, 2, 4 en 5
Zegen
   
   
   
   
 

 

    

  

 

 

 

Omnummeringstabel GK06 - GK pdf afbeelding
 GK06 (Psalm en Gezang)               2006  Gereformeerd Kerkboek      
 GK 2018 (GK)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 LB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu