Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

22 februari 2019

tijd met Jezus - luisteren naar Gods stem
  • Openstaan
    Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. (Marcus 10:15)

    Mijn koninkrijk, de nieuwe wereld van Jezus, is niet voor volwassenen, voor mensen die zelf de regie over hun leven hebben genomen, die zelf hun leven aan het uitstippelen zijn en alles een beetje onder controle proberen te houden. Mijn koninkrijk is voor kinderen die nog helemaal open staan voor nieuwe mogelijkheden, voor wat onverwacht is. Mijn koninkrijk is voor kinderen die ook weten dat ze nog heel veel moeten leren en ontdekken. Daarom nodig ik je uit om klein en onvolwassen en open te worden als een kind. Dan kun je Mijn koninkrijk binnengaan en Jezus' nieuwe wereld ervaren als de ruimte waar je vrij kunt zijn.

    Sta als een kind open voor Mijn koninkrijk.

    lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Zondag 24 februari 9.30 uur 

Ds. K. van Hoek, IJsselmuiden

   

 

 

 

 

 

 

Thema: Handel weloverwogen als je leerling van Christus wilt zijn, daar

hangt wel een prijskaartje aan. 

 
 
   
   
Stil gebed, Votum
Zingen   Opwekking 640 'Ik hef mijn ogen op naar de bergen'
Vredegroet met gezongen amen
Zingen  GK06 Psalm 99 : 1, 4 en 6
De Wet  
Zingen  Levensliederen Psalm 32 : 1, 2 en 4
Gebed  
Lezen  Lukas 9 : 18-26
Zingen  Zingend Gezegend 223
Tekst  Lukas 14 : 25-35
Verkondiging
Zingen  LvK 473, 1, 2, 3, 4, 5, 10
Gebed
Collecte  1. Zending
 2. Diaconie
Zingen  Opwekking 520 'Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart'
Zegen
   
   
 

 

 

  

 

 

 

 

Zondag 24 februari 16:30 uur

Ds. A.J. Haak, Emmeloord

 

 

 
 
 Thema: God de hemelse Rechter oordeelt naar geloof en werken
   
   
   
Votum, Groet, Gezongen Amen 
Zingen   Opwekking 715 'Wat hou ik van uw huis'
Gebed
Lezen  1 Petrus 1 13-21
Zingen  Psalm 101 : 1, 2, 3 en 5
Tekst  1 Petrus 1 : 17
Verkondiging
Zingen  Opwekking 623 'Laat het huis gevuld zijn'
Geloofsbelijdenis
Zingen  Psalm 89 : 1
Gebed
Collecte  1. Zending
 2. Diaconie
Zingen  Opwekking 630 'Vader u bent goed'
Zegen
   
 

 

    

  

 

 

 

Omnummeringstabel GK06 - GK pdf afbeelding
 GK06 (Psalm en Gezang)               2006  Gereformeerd Kerkboek      
 GK 2018 (GK)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 LB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 ZG  Zingend Gezegend
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu