Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

TIJD MET JEZUS - dagelijks bijbelmoment
 • Uw wonderen van vroeger
  Ik denk terug aan de daden van de HEER - ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger. (Psalm 77:12)

  Soms voel je je onzeker over Gods aanwezigheid en over wat hij kan. Psalm 77 geeft daar woorden aan. In je onrust en bezorgdheid kun je gaan denken dat God niet meer naar je omziet, dat hij je vergeten is, je zelfs niet langer liefheeft. Wat is het dan goed om terug te denken aan wat God vroeger heeft gedaan in het leven van zijn volk. En wat is het dan bemoedigend om tegen hem te zeggen: 'U bent de God die wonderen doet, u hebt de volken uw macht getoond.' Onder die wonderen van vroeger neemt de uittocht uit Egypte en de doortocht door de zee een heel belangrijke plaats in. Zo is God! Hij bevrijdt. Hij leidt je door het diepe water. Denk daarom terug aan wat God heeft gedaan en vertrouw je opnieuw aan hem toe.

  HEER, u die bevrijdt en door diepe wateren leidt, hernieuw mijn vertrouwen in uw macht en uw krachtige aanwezigheid! Amen.

  Waarin zie jij Gods bevrijdende werk?

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Zondag 20 augustus 9:30 uur 
Ds. A.J. Haak, Emmeloord

 

 

 
 Thema: Bidden omgang zoeken met je hemelse Vader

 
 
Gezongen votum, Groet, Amen
Zingen  Gezang 165
Lezen  Bergrede Matteüs 5 : 1-16
Zingen  Psalm 37 : 1, 2
Gebed  
Lezen  Psalm 31 : 1-9
Zingen  Gezang 39 : 1, 2
Tekst  Psalm 31 : 6
Verkondiging  
Zingen  Opwekking 461 'Mijn Jezus, mijn redder'
Gebed
Collecte  1. Diaconie
 2. Zending
Zingen   Psalm 31 : 1, 2 en 14
Zegen
 
   
Liturgie uitgewerkt   pdf
 

 

 

 

 

Zondag 20 augustus 16:30 uur

Ds. H. Offereins, Steenwijk

 

  

Thema: Roept God op tot geweld?

   
   
Zingen   Opwekking 640 'Ik heb mijn ogen op naar de bergen'
Groet, Amen
Zingen  Psalm 97 : 1, 2
Gebed  
Lezen  Deuteronomium 7
Zingen  Psalm 99 : 2, 3 en 4
Tekst  Deuteronomium 7 : 1-6
Verkondiging
Zingen  Psalm 135 : 2, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen  Psalm 16 : 1, 2 (levensliederen)
Gebed
Collecte  1. Diaconie
 2. Zending
Zingen   Psalm 111 : 5, 6
Zegen
Zingen   Psalm 72 : 10
   

Liturgie uitgewerkt

 pdf