Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

28 januari 2022

tijd met Jezus - luisteren in de stilte van de Jezusruimte Tijd met Jezus
 • Wapens van het licht
  De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. (Romeinen 13:12)

  [LEES:]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik heb je overgebracht van het donker naar het licht. Door geloof, hoop en liefde maak je nu deel uit van mijn koninkrijk. Laat daarom alle praktijken van de duisternis los, en doe de wapens van het licht aan. Zoek Mij steeds opnieuw door te bidden en door te luisteren naar mijn stem. En laat mijn heilige Geest van licht in je hart wonen.

  [BID:]
  Heer Jezus, leer me te strijden met de wapens van het licht.

  [WEES STIL:]
  Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Zondag 30 januari 9:30 uur (online)

Ds. S. Biewenga, Emmeloord

 

 

 

 

 

 Thema : Goed boos zijn 
Votum, Groet, Amen
Zingen  Opwekking 780
Leefregels  Lucas 3 : 10-14
Gebed
Kindmoment
Lezen  Psalm 18 : 7-20
Zingen  Psalm 18 : 2, 5
Lezen

 Matteüs 3 : 1-12

Verkondiging
Zingen  Opwekking 805
Gebed
Collecte  1e. Hulp Behoevende Kerken
 2e. TU Kampen
Zingen

 Opwekking 334

Zegen

  

 

 

 

Zondag 30 januari 16:30 uur (online)

Ds. A.J. Haak

   

 Thema : Samen op de goede weg!
   
   
 
Votum, Groet, Amen
Zingen  LB 971 : 1, 2
Gebed
Lezen  Matteüs 16 : 13-20
Zingen  Lied 838 : 1, 2
Tekst   HC Zondag 31
Verkondiging  
Zingen  Opwekking 334
Geloofsbelijdenis
Zingen  Psalm 33 : 8
Gebed  
Collecte  1e. Hulp Behoevende Kerkn
   2e. TU Kampen
Zingen  Opwekking 378
Zegen   
 

  

 

 

  

 

   
 GK06 (Psalm en Gezang) 2006       Gereformeerd Kerkboek      
 GK (Psalm en Gezang 2017)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 NLB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 PP  The Psalm Project
 Opw   Opwekking
 ZG  Zingend Gezegend
 LL  Levensliederen
 HH  Hemelhoog
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu