Gereformeerde Kerk

Emmeloord

 

 

 

Zondag 25 juni 9:00 en 11:00 uur 
Ds. P.L. Voorberg, Emmeloord

 

 

 

 
 
Gezongen votum, Groet, Amen
Zingen  NPB 89 : 1, 2
De Wet
Zingen  NPB 89 : 4, 5
Gebed  
Lezen  1 Kronieken 21 : 1 - 22 : 1
Zingen  NPB 89 : 6, 7 en 9
Tekst  1 Kronieken 21 : 11-13
Verkondiging  
Zingen  Gezang 160 : 1, 2
Gebed
Collecte  1. Diaconie
 2. TU Kampen
Zingen   Opwekking 733 'Tienduizend Redenen'
Zegen
 
   
Liturgie uitgewerkt   pdf
Luisterhulp   pdf

 

 

 

 

Zondag 25 juni 16:30 uur

Ds. A.J. Haak, Emmeloord

 

  

   
   
Gezongen votum, Groet, Amen
Zingen  Psalm 93 : 1, 2 en 3
Gebed  
Lezen  Matteüs 24 : 3-14
Zingen  Psalm 97 : 1, 2, 4 en 5
Tekst  HC Zondag 19b
Verkondiging  
Zingen  Lied 1, 2, 4 en 6
Geloofsbelijdenis
Zingen  Gezang 165
Gebed
Collecte  1. Diaconie
 2. TU Kampen
Zingen   Gezang 118 : 1, 2 en 3
Zegen
   
   

Liturgie uitgewerkt

 pdf