Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

TIJD MET JEZUS - dagelijks bijbelmoment
 • Ik wil voorkomen dat jullie je geloof verliezen
  Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. (Johannes 16:1)

  De leerlingen van Jezus zullen te maken krijgen met veel tegenslag en tegenstand. Er zullen mensen komen die menen God een dienst te bewijzen door de leerlingen van Jezus te doden. Dat is heftig. En ook heel ontmoedigend. Daarom wil Jezus zijn leerlingen ook bemoedigen met alle woorden die hij al gesproken heeft. Hij zal bij hen zijn. Hij zal zijn Geest geven. De Vader zal voor hen zorgen. Jezus weet wel hoe moeilijk het allemaal zal zijn. Je zou je geloof erbij verliezen. Maar dat is het laatste wat Jezus wil. Hij spreekt zoveel woorden om te voorkomen dat zijn leerlingen hun geloof verliezen. Dat is dus het doel als Jezus tot ons spreekt: ons vertrouwen geven en ons geloof versterken.

  Dank u, Heer Jezus, dat u zoveel te zeggen hebt. Bemoedig mij. Geef dat ik mijn geloof niet verlies. Amen.

  Wat voor situaties kunnen aanleiding zijn om je geloof te verliezen?

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Zondag 18 maart 9:00 en 11:00 uur 

Ds. R. de Graaf, Rouveen

 

 

 
 Thema : Jezus' bloed over ons
 
   
Zingen   
Gezongen Votum, Groet, Amen
Zingen  Psalm 27 : 3, 7
De wet
Lezen  1 Johannes 1 : 5-7
Zingen

 Gezang 155 : 1, 3 en 4

Gebed
Lezen  Matteüs 27 : 1-2 ; 11-26
Zingen  Gezang 89
Tekst  Matteüs 27 : 25
Zingen  Gezang 14 ( bundel enige gezangen)
Dankgebed  
Collecte  1. Zending
 2. Evangelisatie
Zingen   Psalm 103 : 3, 7
Zegen
   
   
   

Liturgie uitgewerkt

 pdf afbeelding
   

 

 

 

 

 

Zondag 18 maart 15:00 uur

Ds. A.J. Haak, Emmeloord

 

   

 
 Thema: I have a dream
 

   
Gezongen Votum, Groet, Amen 
Zingen   Lied "Welkom in Gods huis'
Gebed
Lezen  Handelingen 2 : 37-47
Zingen  Psalm 33: 1, 7 en 8
Tekst  HC Zondag 21, Vr. en Antw. 55
Verkondiging
Zingen  Lied 481: 1, 2, 3 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen  Opwekking 354 'Glorie aan God'
Gebed  
Collecte  1. Zending
 2. Evangelisatie
Zingen  Opwekking 769 'Bouw uw koninkrijk'
Zegen
Zingen    EL 270 'Ga nu in vrede
   

Liturgie uitgewerkt

 pdf