Zondag 24 januari 9.30 uur 

Ds. D.F. Ensing 't Harde

 

 

 

 
 
Votum, Groet, Amen
Zingen  Opwekking 770
Lezen van de Wet 
Zingen  GK17
Gebed  
Lezen  Psalm 27
Zingen  Psalm 23 : 1, 2 en 3
Tekst   Psalm 27 : 4
Verkondiging
Zingen  DNP Psalm 27 : 2, 3
Gebed  
Collecte  1e. Diaconie
 2e. Emeritering
Zingen

 Opwekking 715

Zegen  
   
   
 

  

 

 

 

Zondag 24 januari 16.30 uur

Ds. A.A.J. de Boer

 

 

 

 Thema : Te midden van verandering blijft Gods woord hetzelfde
 

 

   
Votum, Groet, Amen
Zingen  Opwekking 640
Gebed
Lezen   Jesaja 59 : 1-21
Tekst  Jesaja 59 : 21
Verkondiging
Zingen  Psalm 119 : 39, 40
Lezen
Geloofsbelijdenis
Zingen  Gezang 161 : 1
Dankgebed
Collecte  1e. Diaconie
 2e. Emeritering
Zingen  Gezang 160 : 1, 2
Zegen  
    

  

 

 

 

   
 GK06 (Psalm en Gezang) 2006       Gereformeerd Kerkboek      
 GK (Psalm en Gezang 2017)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 NLB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 Opw   Opwekking
 ZG  Zingend Gezegend
 LL  Levensliederen
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu