Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

25 april 2019

tijd met Jezus - luisteren naar Gods stem
  • Verborgen
    U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. (Kolossenzen 3:3)

    Niets in deze wereld heeft nog macht over jou. Je bent gestorven voor wat je op aarde in de greep kan houden. In je doop ben je met Christus dood gegaan voor de macht van de zonde en van de wereld. En je bent met Hem opgestaan in een nieuw leven! Ik weet het: dat nieuwe leven is niet altijd even zichtbaar. Soms heb je zelfs het gevoel dat het je bij de handen afbreekt. Maar het leven is er echt, in Christus, op een verborgen manier. Jouw leven ligt met Christus verborgen in Mij. Daar is het heilig en daar is het veilig.

    Jouw leven ligt met Christus in Mij verborgen.

    lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Zondag 28 april 9:30 uur 

Ds. P.L. Voorberg, Emmeloord

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gezongen Votum, Groet, Amen
Zingen   DNP Psalm 104 : 1, 2
De Wet
Zingen  DNP Psalm 104 : 3, 4
Gebed
Lezen  Romeinen 6
Zingen  Gezang 106 : 1, 2
Tekst   NGB Art. 12
Verkondiging
Zingen  DNP Psalm 104 : 8
Dankgebed
Collecte  1. Alg. Chr. Doeleinden
 2. TU. Kampen
Zingen  Gezang 107 : 1, 4
Zegen
   
   
Luisterhulp 

 pdf afbeelding

 

  

 

 

 

Zondag 28 april 16:30 uur

Dr. R.T te Velde, Wezep

 

 

   
 
 
   
   
Gezongen Votum, Groet, Amen 
Zingen   LvK 221 : 1, 2
Gebed
Lezen  1 Korintiërs 15 : 1-22
Zingen  Psalm 40 : 1, 2 en 4
Tekst  1 Korintiërs 15 : 1-11
Verkondiging
Zingen  Gezang 161 : 1, 2
Geloofsbelijdenis
Zingen  Gezang 161 : 3, 4
Gebed  
Collecte  1. Alg. Chr. Doeleinden
 2. Zending
Zingen  Psalm 145 : 2, 3
Zegen
   
 

 

    

  

 

 

 

Omnummeringstabel GK06 - GK pdf afbeelding
GK06 (Psalm en Gezang) 2006         Gereformeerd Kerkboek      
 GK 2018 (GK)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 LB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 Opw   Opwekking
 ZG  Zingend Gezegend
 LL  Levensliederen
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu