Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

tijd met Jezus - luisteren naar Gods stem
  • Door de heilige Geest
    Het ​koninkrijk van God​ is geen zaak van eten en drinken, maar van ​gerechtigheid, ​vrede​ en vreugde door de ​heilige​ Geest. (Romeinen 14:17)

    Ken je Mijn koninkrijk? Met alles wat in Mij is verlang Ik ernaar dat je dat koninkrijk leert kennen! Het is Mijn nieuwe wereld. De wereld waarin niet de zonde, niet het falen, niet de ellende de toon zetten. Er klinkt heel andere muziek, hemelse muziek. Mijn koninkrijk is vol van gerechtigheid: ware goedheid. Mijn koninkrijk is vol van vrede: heelheid en verzoening. Mijn koninkrijk is vol van vreugde: diepe blijdschap die je verstand te boven gaat. Mijn koninkrijk is daar waar Mijn heilige Geest waait. Open je ogen en open je hart voor die nieuwe wereld die hier en nu je leven binnenkomt in Mijn Zoon, Jezus Christus!

    Mijn koninkrijk is waar de Geest van Jezus waait.

    lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Zondag 14 oktober 9:30 uur 

Ds. P.L. Voorberg,  Emmeloord

   

 

 

 

 

 
 
   
   
Gezongen Votum, Groet, Amen 
Zingen   Gezang 167 : 1, 2 en 3
De Wet
Zingen   Psalm 147 : 7
Gebed
Zingen  Kinderen zingen 'Hand en Voet'
Lezen  1 Korintiërs 12
Zingen  Psalm 133
Tekst  1 Korintiërs 12 : 7
Verkondiging
Zingen  Gezang 160 : 1, 2
Gebed  
Collecte  1. Emeritering
 2. Onderhoud
Zingen  Gezang 164 
Zegen
   
   
 

 

Luisterhulp  pdf afbeelding

  

 

 

Zondag 14 oktober 16:30 uur

Ds. A.J. Haak, Emmeloord

 

 

 
 

   
Gezongen Votum, Groet, Amen 
Zingen   PvN Psalm 84 : 1, 2
Gebed
Lezen   Deuteronium 8 : 1-20
Zingen  Gezang 158
Tekst  HC Zondag 50
Verkondiging
Zingen  Gezang 38
Geloofsbelijdenis  Gezang 161
Gebed
Collecte  1. Emeritering
 2. Onderhoud
Zingen  Psalm 67 : 1, 2 en 3
Zegen
   
   
   
   
 

 

    

  

 

 

 

Omnummeringstabel GK06 - GK pdf afbeelding
 GK06 (Psalm en Gezang)               2006  Gereformeerd Kerkboek      
 GK 2018 (GK)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 LB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu