Zondag 26 januari 9:30 uur

Ds. A.J. Haak

 

 Thema: God wil ons houvast geven

 
 
 
Gezongen Votum, Groet, Amen
Zingen 

 LvK 434 : 1, 2 en 5

De Wet
Zingen  Psalm 34 : 1, 5
Gebed
Lezen  MatteĆ¼s 11 : 2-6
Lezen  Genesis 15 : 1-6
Zingen  GK Psalm 42a 
Verkondiging
Zingen  Psalm 105 : 1, 5 en 21
Lezen   Doopformulier 1 
Doopbediening aan Nora van der Knijff
Zingen  Psalm 143 : 3 (berijming 1773)
Gebed
Collecte  1e. Diaconie
 2e. Emeritering
Zingen  Opwekking 378 'Ik wil jou van harte dienen'
Zegen
 

 

  

 

 

 

Zondag 26 januari 16.30 uur

Ds. R.W.J. van Ommen, Rouveen

 

 
 
 
Gezongen Votum, Groet, Amen
Zingen   GK06 Gezang 137 : 1
Gebed
Lezen  Spreuken 16 : 1-3, 6-9
Zingen  Psalm 25 : 5, 6 en 7
Tekst  Spreuken 16 : 9
Verkondiging
Zingen  Opwekking 687 'Heer, wijs uw weg'
Geloofsbelijdenis  LvK 135
Dankgebed
Collecte  1e. Diaconie
 2e. Emeritering
Zingen  NLB 416
Zegen
 

 

    

  

 

 

 

   
 GK06 (Psalm en Gezang) 2006       Gereformeerd Kerkboek      
 GK (Psalm en Gezang 2017)  Gereformeerd Kerkboek                                        
 DNP  De Nieuwe Psalmberijming
 NLB  De Nieuwe Liedbundel uit 2013
 Lvk   Oude Liedboek uit 1973
 Opw   Opwekking
 ZG  Zingend Gezegend
 LL  Levensliederen
 EL  Evangelische Liedbundel
 PvN  Psalmen van Nu