Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

13 november 2018

tijd met Jezus - luisteren naar Gods stem
  • Goede Geest
    Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God, laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond. (Psalm 143:10)

    Ik wil je leren om Mijn wil te volbrengen. Die wil gaat over goedheid en liefde: Ik wil dat je goed bent en liefdevol voor de mensen om je heen zoals Ik dat ben voor jou. Ik ben jouw God. Je hoeft Mijn wil niet in eigen kracht te volbrengen. Dat denk je soms wel, en vaak probeer je dat ook. Maar het is niet nodig. Ik geef je Mijn goede Geest. Hij zal de weg die voor je ligt effenen. Als je kuilen en hobbels ziet, weet dan dat Mijn goede Geest bij je is en in je is. Zo leer Ik je om Mijn wil te volbrengen.

    Laat je leiden door Mijn goede Geest.

    lees meditatie op tijdmetjezus.nl >
joomla slicebox 3d image slider

Affiche 2018 1